Фізики придумали дуже тонкий теплий лід

Олександр Вісснер-Гросс (Alexander Wissner-Gross) і Ефіміос Кахірас (Efthimios Kaxiras) з Гарвардського університету (Harvard University) створили комп’ютерну модель, яка показала, що, якщо в поверхня алмазу впровадити іони натрію, на ній тонкий шар льоду не розтане навіть при температури людського тіла.

4 September 2007 | алмаз, лід, модель, поверхня, тело, температура, університет, фізик, шар

Хто такий Бог, якщо не наноконструктор?
Біоінженер перехопили послання нейронів, зайнятих візуалізацією реальності

• "Гарячий лід": перспектива для біології та медицини »»»
Температура плавлення льоду прийнята за нуль в шкалою Цельсія, як відомо вже школярам.
• "Горячий лед": перспектива для биологии и медицины »»»
Температура плавления льда принята за нуль в шкале Цельсия, как известно уже школьникам.
• "Hot Ice": eine Perspektive für Biologie und Medizin »»»
Eisschmelze ist als Null in ° C genommen, wie es für die Schüler bekannt.
• "Hot Ice": a perspective for biology and medicine »»»
Melting ice is taken as zero in Celsius, as has been known for schoolboys.
• "Hot Ice": une perspective pour la biologie et la médecine »»»
La fonte des glaces est prise comme zéro en degré Celsius, comme cela a été connu pour les écoliers.